Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

Ngày hỏi:13/09/2019

Bạn Ngọc Minh có mail là ngocminh***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận phản hồi: Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về tài chính, thuế.

   - Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế.

   - Hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực công tác; hiểu biết về khoa học quản lý, tổ chức, điều hành;

   - Có kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn