Tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:16/10/2019

Công tác tại một đơn vị thuộc ngành Hải quan, tôi hiện đang tìm hiểu về tiêu chuẩn kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính. Nhờ Quý báo thông tin giùm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bột Tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 07 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 05 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền);

   - Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng hoặc lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ tối thiểu từ 03 năm trở lên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn