Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh quản trị viên hệ thống hạng IV

Ngày hỏi:01/11/2019

Liên quan đến tiêu chuẩn đối với chức danh nghề nghề quản trị viên hệ thống. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh quản trị viên hệ thống hạng IV bao gồm những tiêu chuẩn nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

   - Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành về tổ chức, hoạt động của ngành, của địa phương, đơn vị và cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công;

   - Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn