Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên ngân hàng nhà nước

Ngày hỏi:30/08/2019

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi biết thông tư mới của Ngân hàng nhà nước quy định như thế nào về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên ngân hàng nhà nước? Mong nhận được sự phản hồi từ anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư 12/2019/TT-NHNN (có hiệu lực từ 01/01/2020) quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên ngân hàng nhà nước, cụ thể như sau:

   - Nắm được cơ bản pháp luật của Nhà nước về chế độ chính sách của Ngân hàng Nhà nước, các hoạt động của ngân hàng;

   - Có kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, các nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước;

   - Hiểu rõ được các nội dung, quy trình về nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán Ngân hàng Nhà nước; phân tích tổng hợp đánh giá được các mặt hoạt động nghiệp vụ ở một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;

   - Thực hiện các nguyên tắc, thủ tục cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước;

   - Có khả năng độc lập tổ chức công việc hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao;

   - Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 02 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT