Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Thủ kho ngân hàng nhà nước

Ngày hỏi:30/08/2019

Tôi ở Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu về vi trí Thủ kho ngân hàng nhà nước trung ương, ban biên tập có thể cập nhật mới quy định mới nhất về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Thủ kho ngân hàng nhà nước? Mong nhận được sự hộ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư 12/2019/TT-NHNN (có hiệu lực từ 01/01/2020) quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Thủ kho ngân hàng nhà nước, cụ thể như sau:

   - Thông thạo các quy trình, quy định về chế độ quản lý kho tiền của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Thông hiểu các văn bản pháp luật Nhà nước về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo quản an toàn tài sản;

   - Thông thạo các nguyên tắc, thủ tục cơ bản về quản lý hành chính nhà nước;

   - Nắm được chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị;

   - Thực hiện đúng các thủ tục về xử lý chứng từ, ghi chép sổ kho, thẻ kho;

   - Thành thạo về nghiệp vụ kiểm ngân và quỹ nghiệp vụ ngân hàng;

   - Viết chữ, số sạch, đẹp, rõ ràng;

   - Sử dụng được máy móc, thiết bị, công cụ kỹ thuật chuyên dùng có liên quan đến việc bảo vệ an ninh, an toàn kho tiền;

   - Tối thiểu có 03 năm (đủ 36 tháng) kinh nghiệm làm thủ quỹ ngân hàng hoặc nhân viên kho tiền ngân hàng.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT