Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của công viên chức thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:16/10/2019

Liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, tôi muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của công viên chức thuộc Bộ Tài chính. Nhờ luật sư hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của công viên chức thuộc Bộ Tài chính quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017 Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

   - Có bản lĩnh chính trị vững vàng; không tiêu cực, sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí;

   - Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh;

   - Đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   - Ham học hỏi, cầu thị tiến bộ; trung thực trong thực thi nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn