Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của quản trị viên hệ thống hạng IV

Ngày hỏi:01/11/2019

Tìm hiểu quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Ban biên tập cho hỏi: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của quản trị viên hệ thống hạng IV bao gồm những tiêu chuẩn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của quản trị viên hệ thống hạng IV quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

   - Có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;

   - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quản trị viên hệ thống hạng IV.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn