Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Phó Cục trưởng Cục Thuế

Ngày hỏi:13/09/2019

Liên quan đến điều kiện để được bổ nhiệm chức danh của lãnh đạo của Tổng cục thuế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Phó Cục trưởng Cục Thuế được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về vị trí và chức trách Phó Cục trưởng Cục Thuế quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là công chức tham gia lãnh đạo Cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về phần nhiệm vụ do Cục trưởng phân công; thay mặt Cục trưởng điều hành công việc của Cục Thuế khi được Cục trưởng ủy quyền, giao nhiệm vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn