Tiêu chuẩn vụ trưởng vụ bảo tồn thiên nhiên?

Ngày hỏi:15/06/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các chức danh của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, tôi muốn hỏi chức danh vụ trưởng vụ bảo tồn thiên nhiên cần có những tiêu chuẩn gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 7 Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 tiêu chuẩn chức danh quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp có quy định về tiêu chuẩn các Chức danh lãnh đạo các vụ, cục và tương đương trực thuộc Tổng cục cụ thể như sau:

   1. Vụ trưởng, cục trưởng và tương đương

   - Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

   - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với nhiệm vụ được giao;

   - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị;

   - Có chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng trình độ bậc 3 hoặc tương đương trở lên; đối với Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế yêu cầu trình độ bậc 4 hoặc tương đương trở lên;

   - Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;

   - Đã có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực liên quan, đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ của cấp Tổng cục trở lên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn