Tiêu chuẩn xác định trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị

Ngày hỏi:21/04/2014
GD&TĐ - Hỏi: Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thì có được xác nhận có trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị không? Nguyễn Văn Thành tỉnh Lai Châu (ngvanthanh@gmail.com)

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Trả lời: Ngày 16/9/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quy định số 256-QĐ/TW về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, thay thế cho Quyết định số 12-QĐ/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

   Theo Quy định trên, Ban Tổ chức của cấp ủy cấp huyện và tương đương; Ban Tổ chức của cấp ủy cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.

   Trên cơ sở danh sách đề nghị của Ban Tổ chức cấp ủy các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận.

   Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.

   Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Tôi học chính trị tại trường chính trị tỉnh. Trường chính trị tỉnh có cấp cho tôi Giấy xác nhận có trình độ lí luận chính trị tương đương Trung cấp lí luận chính trị. Vậy Giấy này có giá trị pháp lí như bằng trung cấp lí luận chính trị không? Giấy này có được sử dụng để bổ nhiệm quản lí không? Có giấy này có cần học sơ cấp chính trị không?
  Hoàng Công Nhân (1 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn