Tinh giảm biên chế năm 2014

Ngày hỏi:13/11/2014
Tôi có nghe nói Chính phủ đang có chủ trương tinh giảm biên chế. Vậy tôi xin hỏi đã có hướng dẫn về thủ tục tinh giảm biên chế từ năm 2014 chưa? Tinh giảm biên chế dự kiến bao giờ thực hiện? Người hỏi: Phạm Văn Tính ( 11:43 13/11/2014)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Về câu hỏi này, mời bạn tham khảo Dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ (Ban hành kèm theo Công văn số 209/BNV-TCBC ngày 20/01/2014 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo NĐ của CP về chính sách tinh giản biên chế)

   Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này dự kiến được áp dụng đến hết ngày 31/12/2020.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn