Tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi có áp dụng với doanh nghiệp tư nhân?

Ngày hỏi:30/10/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết là Chính phủ vừa mới ban hành nghị định quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi. Tôi có chút thắc mắc là tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi có áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi có áp dụng với doanh nghiệp tư nhân?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 1 Nghi định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

   - Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã;

   - Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

   - Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương;

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;

   - Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước;

   - Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, chính sách tinh giản biên chế áp dụng đối với những cơ quan, tổ chức được phân tích ở trên. Doanh nghiệp tư nhân không thuộc các trường hợp trên nên sẽ không áp dụng chính sách tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi theo nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn