Tính hao mòn tài sản cố định tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:06/02/2018

Tính hao mòn tài sản cố định tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Hoàng Oanh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Quận 8, Tp. HCM. Tôi cần tìm hiểu một số quy định về quản lý tài sản cố định tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tính hao mòn tài sản cố định tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Bbên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.         

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 120/2015/TT-BQP Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định

   a) Các loại TSCĐ không phải tính hao mòn, gồm: TSCĐ đang sử dụng được loại khỏi biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền; TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất trữ hộ Nhà nước; TSCĐ là quyền sử dụng đất; TSCĐ đã tính hao mòn đủ nhưng vẫn còn sử dụng được; TSCĐ chưa tính hết hao mòn mà đã hư hỏng không tiếp tục sử dụng được;

   b) Hao mòn TSCĐ được tính mỗi năm 01 lần vào tháng 12, trước khi khóa sổ kế toán hoặc bất thường đối với tất cả TSCĐ hiện có (trừ các TSCĐ quy định tại Điểm a Khoản này) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tính hao mòn;

   c) Trường hợp bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc tổng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ theo chủ trương của Nhà nước thì hao mòn TSCĐ được tính tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   2. Danh mục TSCĐ, thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn TSCĐ thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Phương pháp tính hao mòn

   a) Mức hao mòn hằng năm của từng TSCĐ được tính theo công thức sau:

   Mức hao mòn hằng năm của từng TSCĐ

   =

   Nguyên giá củaTSCĐ

   x

   Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)

   Hàng năm, trên cơ sở xác định số hao mòn tăng và số hao mòn giảm phát sinh trong năm, đơn vị tính tổng số hao mòn của tất cả TSCĐ tại đơn vị cho năm đó theo công thức:

   Số hao mòn số TSCĐ tính đến năm (n)

   =

   Số hao mòn TSCĐ đã tính đến năm (n-1)

   +

   Số hao mòn TSCĐ tăng trong năm (n)

   -

   Số hao mòn TSCĐ giảm trong năm (n)

   b) Đối với TSCĐ đang quản lý, sử dụng chưa tính hao mòn đủ mà trong thời gian sử dụng có nguyên giá tăng theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư này thì đơn vị xác định lại nguyên giá; căn cứ nguyên giá xác định lại và tỷ lệ tính hao mòn quy định tại Thông tư này, đơn vị xác định mức hao mòn hằng năm của TSCĐ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này kể từ năm nguyên giá tăng cho đến năm tính hao mòn đủ mà không phụ thuộc vào thời gian sử dụng theo quy định.

   c) Đối với TSCĐ đang quản lý đã tính hao mòn đủ và vượt quá thời gian sử dụng theo quy định nhưng vẫn còn sử dụng được mà nguyên giá tăng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư này thì đơn vị xác định lại nguyên giá; căn cứ nguyên giá xác định lại và tỷ lệ tính hao mòn quy định tại Thông tư này, đơn vị xác định mức hao mòn hằng năm của TSCĐ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này kể từ năm nguyên giá tăng cho đến năm tính hao mòn đủ.

   d) Số hao mòn TSCĐ cho năm cuối cùng thuộc thời gian sử dụng của TSCĐ và trường hợp vượt quá thời gian sử dụng của TSCĐ theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều này được xác định là hiệu số giữa nguyên giá và số hao mòn lũy kế đã thực hiện của TSCĐ đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Tính hao mòn tài sản cố định tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 120/2015/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn