Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/10/2018

Khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 còn hiệu lực thì tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quy định ra sao? Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp.

Bảy Nghĩa - Cán bộ về hưu

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996 52-L/CTN, có quy định như sau:

   Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

   Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật.

   Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

   Văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn