Tố cáo bằng lời nói có được không?

Ngày hỏi:05/08/2021

Dạ, gần nhà tôi có hộ gia đình chăn nuôi gia súc ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh, chúng tôi cũng đã nói chuyện nhưng người đó vẫn không nghe, ngày mai tôi sẽ đến UBND để tố cáo, do tôi không giỏi viết lách nên muốn đến UBND để nói cho họ biết được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 22, Khoản 2 Điều 23 Luật Tố cáo 2018 quy định về hình thức và tiếp nhận tố cáo như sau:

   - Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   - Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

   Như vậy, bạn hoàn toàn có thể đến UBND để tố cáo mà không cần văn bản, khi tới đó họ sẽ hướng dẫn bạn viết đơn hoặc ghi lại nội dung mà bạn muốn tố cáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn