Tổ chức bộ máy của Tổng cục chính trị

Ngày hỏi:08/12/2017

Tổ chức bộ máy của Tổng cục chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Minh Ngân, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề về tổ chức bộ máy của Tổng cục chính trị. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Tổ chức bộ máy của Tổng cục chính trị được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục III Quy định 50-QĐ/TW năm 2011 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Ban Bí thư giao cho Quân ủy Trung ương căn cứ kế hoạch tổ chức lực lượng quân đội và quy hoạch số lượng cán bộ quân đội để quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị. Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu quy định cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế cụ thể cơ quan chính trị, cán bộ chính trị ở từng cấp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tổ chức bộ máy của Tổng cục chính trị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 50-QĐ/TW năm 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn