Tổ chức các loại hội nghị, cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:31/08/2017

Tổ chức các loại hội nghị, cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Long. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến chế độ làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, việc tổ chức các loại hội nghị, cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn! (090852***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức các loại hội nghị, cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Điều 19 Quy chế làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014 như sau:

   Căn cứ yêu cầu công việc và phạm vi lĩnh vực công tác, Ngân hàng Nhà nước tổ chức các hội nghị và cuộc họp trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

   1. Các hội nghị gồm: Hội nghị toàn ngành, hội nghị chuyên đề (triển khai, sơ kết, tổng kết một hoặc một số chuyên đề), hội nghị tập huấn công tác chuyên môn.

   2. Các cuộc họp do Thống đốc, Phó Thống đốc chủ trì, gồm:

   a) Họp Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thường kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để thảo luận tập thể, quyết định các vấn đề quan trọng của Ngân hàng Nhà nước;

   b) Họp giao ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hàng tuần;

   c) Thống đốc, Phó Thống đốc họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước;

   d) Thống đốc, Phó Thống đốc họp, làm việc với địa phương và đơn vị trong ngành tại địa phương, cơ sở;

   đ) Các cuộc họp khác của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để giải quyết công việc;

   e) Các cuộc họp liên tịch giữa Thống đốc với Thường vụ Ban chấp hành các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Ngân hàng Nhà nước.

   3. Các cuộc họp do Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chủ trì:

   a) Các cuộc họp nội bộ hoặc họp với đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

   b) Các cuộc họp làm việc với đại diện các cơ quan liên quan ở Trung ương hoặc địa phương theo ủy quyền của Thống đốc, Phó Thống đốc phụ trách;

   4. Các hội thảo, tọa đàm, thuyết trình, tập huấn,... (sau đây gọi chung là hội thảo) do Ngân hàng Nhà nước tổ chức hoặc phối hợp với đơn vị khác tổ chức.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tổ chức các loại hội nghị, cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn