Tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một đơn vị hành chính từ đơn vị hành chính khác

Ngày hỏi:15/11/2016

Tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một đơn vị hành chính từ đơn vị hành chính khác được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hà, đang sinh sống ở Hải Phòng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi chính quyền địa phương của đơn vị hành chính mới được tổ chức thế nào sau khi được chia tách từ đơn vị hành chính khác? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Hà_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một đơn vị hành chính từ đơn vị hành chính khác được quy định tại Điều 136 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó:

   1. Trường hợp thành lập mới một đơn vị hành chính trên cơ sở điều chỉnh một phần địa phận và dân cư của một số đơn vị hành chính cùng cấp khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phận đó được hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến khi hết nhiệm kỳ.

   2. Việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính mới được thành lập thực hiện theo quy định tại Điều 135 của Luật này.

   3. Hội đồng nhân dân tại đơn vị hành chính được điều chỉnh một phần địa giới để thành lập đơn vị hành chính mới tiếp tục hoạt động; việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

   Trên đây là quy định về tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một đơn vị hành chính từ đơn vị hành chính khác. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn