Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam

Ngày hỏi:17/03/2017

Tôi tên là Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành, theo đó:

   Điều 2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

   1. Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, căn cứ vào số lượng và nhu cầu của trẻ em Việt Nam cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài, điều kiện và năng lực của tổ chức con nuôi nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại Việt Nam, sau khi trao đổi với Cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của nước ngoài hữu quan, hằng năm Cục Con nuôi phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp ấn định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức con nuôi nước ngoài).

   2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng con nuôi nước ngoài.

   Văn phòng con nuôi nước ngoài có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

   3. Tổ chức con nuôi nước ngoài chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, được quy định tại Thông tư 21/2011/TT-BTP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn