Tổ chức Đảng vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội bị xử phạt ra sao?

Ngày hỏi:10/10/2018

Hiện tôi đang tìm hiểu một số quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, cụ thể là: Tổ chức Đảng vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội bị xử phạt ra sao? Nhờ các bạn tư vấn viên vui lòng hỗ trợ giúp.

Ngọc Trần - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Quy định 07-QĐi/TW năm 2018 xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội được quy định như sau:

   1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

   a) Không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội.

   b) Chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc không đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

   2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

   a) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chủ trương, chính sách về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   b) Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo hoặc thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo xử lý các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

   3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn