Tổ chức Đảng vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:08/10/2018

Tôi tên Trần Hưng là một Đảng viên hiện sinh hoạt hoạt tại chi bộ của phường nơi tôi sinh sống. Vừa qua, tôi có nhu cầu tìm hiểu quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc nhờ các bạn hỗ trợ giúp: Tổ chức Đảng vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước bị xử lý như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Quy định 07-QĐi/TW năm 2018 xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước được quy định như sau:

   1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

   a) Không kịp thời ban hành hoặc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản trái quy định của Đảng, Nhà nước.

   b) Buông lỏng việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cấp dưới vi phạm các quy định về việc thực hiện thu, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản.

   c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý thu, chi tài chính, tài sản.

   2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

   a) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để các doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước vi phạm pháp luật hoặc thua lỗ nghiêm trọng.

   b) Cho chủ trương hoặc quyết định bán, cho mượn, cho thuê tài sản hoặc liên doanh, liên kết không đúng quy định gây thiệt hại nghiêm trọng về tiền, tài sản của Nhà nước.

   c) Có chủ trương, chỉ đạo hoặc quyết định việc đầu tư xây dựng công trình, trụ sở làm việc, khu vui chơi, giải trí, mua sắm trang thiết bị, tài sản công trái quy định.

   3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn