Tổ chức giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng ở các cấp

Ngày hỏi:07/05/2018

Tổ chức giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng ở các cấp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Nguyễn Văn Chung, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng ở các cấp được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (chung_nguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng ở các cấp được quy định tại Điều 4 Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 38/2005/QĐ-BQP như sau:

   1. Giao ban của Bộ Quốc phòng

   a- Bộ Quốc phòng chủ trì giúp Chính phủ giao ban mỗi quý một lần.

   b- Thành phần:

   Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và các cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục II; Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

   2. Giao ban của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức

   a- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các bộ ngành, cơ quan, tổ chức chủ trì giao ban mỗi quý một lần.

   b- Thành phần: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực có liên quan; cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác quốc phòng thuộc các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức.

   3. Giao ban cấp quân khu

   a- Tư lệnh quân khu chủ trì giao ban cấp quân khu 6 tháng một lần.

   b- Thành phần: Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh đội trưởng, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; Phòng DQTV, các phòng, ban thuộc Bộ Tham mưu và các cục của quân khu có liên quan.

   4. Giao ban của Quân chủng Hải quân

   a- Tư lệnh Quân chủng Hải quân chủ trì giao ban mỗi quý một lần.

   b- Thành phần: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy các Hải đoàn, Hải đội tự vệ biển; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; Phòng QSĐP và các phòng, ban đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh quân chủng có liên quan..

   5. Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, các binh chủng, các cơ quan đơn vị, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan duy trì thực hiện chế độ giao ban theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng quân chủng, binh chủng và từng cơ quan, đơn vị.

   6. Giao ban cấp tỉnh

   a- Tỉnh đội trưởng chủ trì giao ban mỗi quý một lần

   b- Thành phần: huyện đội trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh đội; Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Ban DQTV, các ban thuộc tỉnh đội có liên quan; Biên phòng tỉnh và chỉ huy các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

   c- Tỉnh đội trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giao ban quý, 6 tháng, năm để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu.

   7. Giao ban cấp huyện

   a- Huyện đội trưởng chủ trì giao ban mỗi tháng một lần.

   b- Thành phần: Xã đội trưởng; Chỉ huy trưởng quân sự các cơ quan, tổ chức trực thuộc huyện đội; Trưởng các Ban Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, một số trợ lý chủ chốt thuộc huyện đội; đồn trưởng, trạm trưởng, tổ công tác của bộ đội Biên phòng và chỉ huy các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

   c- Huyện đội trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giao ban tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Tỉnh đội trưởng.

   8. Giao ban cấp xã

   a- Xã đội trưởng chủ trì giao ban mỗi tuần một lần (Các xã vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo căn cứ vào điều kiện về địa lý, phương tiện giao thông... có thể tổ chức giao ban như các xã vùng đồng bằng hoặc bằng cách gửi báo cáo hoặc bằng điện).

   b- Thành phần: Thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động, tiểu đội trưởng dân quân thường trực; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân binh chủng thuộc xã đội; đại diện các tổ, trạm, đồn Biên phòng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

   c- Xã đội trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giao ban tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Chủ tịch UBND xã và Huyện đội trưởng.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tổ chức giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng ở các cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 38/2005/QĐ-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn