Tổ chức khai thác sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội quy định ra sao?

Ngày hỏi:02/10/2021

Tổ chức khai thác sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức khai thác sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội được quy định tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư 09/2021/TT-BQP, cụ thể như sau:

   Tổ chức khai thác sử dụng trang thiết bị đào tạo

   - Thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan trong Bộ Quốc phòng.

   - Các cơ sở đào tạo có hệ thống sổ sách đăng ký theo dõi trang thiết bị đào tạo theo quy định và thường xuyên ghi chép cập nhật, kịp thời chính xác, lưu trữ theo quy định và được bàn giao đầy đủ khi thay đổi người phụ trách.

   - Bảo quản trang thiết bị đào tạo đảm bảo đúng quy trình, phương tiện bảo quản (tủ, giá, hòm), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối, mọt và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

   - Tùy theo yêu cầu, hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị đào tạo để bố trí diện tích và địa điểm thích hợp, bảo đảm cho người dạy và người học thao tác sử dụng thuận tiện; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.

   - Các trang thiết bị đào tạo tại các phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng được thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm thực hiện đủ bài thí nghiệm, giờ thực hành được quy định trong chương trình đào tạo.

   - Đối với trang thiết bị đào tạo mới đưa vào sử dụng, các cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện chuyển giao công nghệ về khai thác sử dụng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên quản lý trang thiết bị đào tạo.

   - Chỉ những người được học tập, huấn luyện nắm vững nguyên lý cấu tạo, quy tắc sử dụng trang thiết bị đào tạo, quy tắc an toàn, thuần thục yếu lĩnh động tác, qua kiểm tra đạt yêu cầu mới sử dụng trang thiết bị đào tạo.

   - Sử dụng đúng tính năng, công dụng của từng loại trang thiết bị đào tạo theo quy định của nhà sản xuất. Trang thiết bị đào tạo khi đưa vào khai thác sử dụng có tình trạng kỹ thuật tốt. Vận hành theo trình tự quy định, trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời hư hỏng phát sinh.

   - Sau khi sử dụng trang thiết bị đào tạo, người trực tiếp khai thác, vận hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật; báo cáo, đề xuất biện pháp và tiến hành khắc phục hư hỏng nếu có; thực hiện bảo quản, cất giữ đúng chế độ; ghi chép sổ sách theo quy định.

   - Người được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo có trách nhiệm khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị theo mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn