Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Tôi được biết hầu hết tại một số ngành chủ chốt. Khi tổ chức việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo luôn có Quyết định theo kèm. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan quy định tại Khoản 4 Điều 31 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Chủ trì Hội nghị: Thủ trưởng đơn vị hoặc ủy quyền cho cấp phó đơn vị chủ trì, thông báo quyết định bổ nhiệm lại tại cuộc họp giao ban đơn vị đối với các chức danh như sau:

   + Tại cuộc họp giao ban Bộ: Vụ trưởng và tương đương thuộc Cơ quan Bộ; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương thuộc Tổng cục; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

   + Tại cuộc họp giao ban Vụ và tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Phó Vụ trưởng và tương đương, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trở xuống thuộc Bộ.

   + Tại cuộc họp giao ban Tổng cục và tương đương: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Cục trưởng địa phương.

   + Tại cuộc họp giao ban Vụ và tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan Tổng cục: Phó Vụ trưởng và tương đương, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trở xuống thuộc Tổng cục.

   + Tại cuộc họp giao ban Cục và tương đương tại địa phương: Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chi cục trưởng và tương đương thuộc Cục.

   + Tại cuộc họp giao ban Chi cục và tương đương tại địa phương: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Chi cục.

   - Thành phần tham gia: Là thành phần tham gia cuộc họp giao ban đơn vị.

   - Nội dung: Công bố quyết định bổ nhiệm lại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn