Tổ chức pháp chế Chính phủ có vai trò gì trong việc thành lập văn bản pháp luật?

Ngày hỏi:10/05/2017

Tổ chức pháp chế Chính phủ có vai trò gì trong việc thành lập văn bản pháp luật? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Chiến, hiện là cán bộ hưu trí tại Thái Bình. Mong ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho tôi về vai trò của ban pháp chế thuộc chính phủ trong việc thành lập văn bản pháp luật? Văn bản nào quy định điều này? Rất mong nhận được sự tư vấn từ ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin cảm ơn. Nguyễn Tuấn Chiến_0989****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vai trò của Ban pháp chế thuộc Chính phủ được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế như sau:

   1. Giúp Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này, trừ các nhiệm vụ quy định tại điểm d khoản 1, điểm đ khoản 2 và khoản 3.

   2. Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

   3. Phối hợp với tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các đơn vị liên quan của cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

   4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Để tìm hiểu rõ nội dung văn bản, vui lòng xem Nghị định 55/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn