Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2018

Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Văn, hiện tôi đang công tác tại một cơ quan nhà nước, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 17 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Kiểm toán nhà nước

   + Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện các thủ tục để tổ chức các lớp theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, trong đó, tổng hợp danh sách công chức, viên chức từ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước cử đi học và trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt. Trên cơ sở phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán ký quyết định mở lớp.

   + Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Quy chế quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán xây dựng và ban hành phù hợp với quy định hiện hành.

   + Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoài kế hoạch, các đơn vị phải trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt bổ sung hoặc điều chỉnh.

   - Các lớp bồi dưỡng do đơn vị tổ chức

   Căn cứ kế hoạch, nội dung bồi dưỡng đã được xây dựng và phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thông báo triệu tập bồi dưỡng công chức, viên chức đồng thời thực hiện công tác tổ chức, quản lý học viên như các quy định áp dụng trong tổ chức lớp học của Kiểm toán nhà nước.

   - Thuê các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

   + Đối với những nội dung đào tạo, bồi dưỡng mà Kiểm toán nhà nước không tự tổ chức hoặc nếu tổ chức sẽ không có hiệu quả thì thực hiện các hình thức phù hợp, như: Thuê cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bên ngoài tổ chức trọn gói hoặc từng phần nội dung/chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

   + Đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước giao tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn