Tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu để đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán

Ngày hỏi:01/03/2018

Việc tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu để đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán được quy định như thế này? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Minh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là việc tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu để đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán được quy định như thế này? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu để đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán được quy định tại Điều 8 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Vụ Tổ chức cán bộ

   + Tham mưu, trình Tổng Kiểm toán nhà nước giao các đơn vị chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu hoặc thành lập các Ban xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Kiểm toán nhà nước quản lý theo khoản 1, Điều 7 của Quy chế này.

   + Phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước đề xuất các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng, tổ chức biên soạn trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, phê duyệt.

   - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

   + Chủ trì đề xuất các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng, tổ chức biên soạn và trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, phê duyệt (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

   + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các chuyên gia trong và ngoài Kiểm toán nhà nước có liên quan để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch kiểm toán viên nhà nước; chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin và kiểm toán công nghệ thông tin; chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán môi trường; chương trình đào tạo kiểm toán hoạt động và các chương trình, tài liệu khác do Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

   + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bồi dưỡng theo nhu cầu vị trí việc làm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và ban hành (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

   + Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng các chương trình, biên soạn, tài liệu bồi dưỡng khác theo nhu cầu của đơn vị.

   - Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

   + Đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Kiểm toán nhà nước, đơn vị cần xây dựng, biên soạn.

   + Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Kiểm toán nhà nước xây dựng khi được phân công.

   + Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, tài liệu về cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực cho công chức, viên chức thuộc đơn vị đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu để đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn