Tôi là người dân tộc theo đạo Hồi, sau này cháu chồng tôi muốn làm công an thì có được không?

Ngày hỏi:16/03/2015

Thưa luật sư cho tôi hỏi, nhà chồng sắp cưới của tôi bên Đảng, anh của chồng tôi làm công an và lâp gia đình. Còn tôi là người dân tộc theo đạo Hồi. Nếu chúng tôi lấy nhau, thì sau này cháu của chồng tôi muốn làm công an thì có được không? Xin cám ơn Luật Sư

  • Tại khỏan 2 điều 5 của Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 có quy định:

   Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

   Điều 24 Hiến pháp có quy định:

   1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

   2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

   3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

   Như vậy, dù bạn là người dân tộc và theo tôn giáo nào thì đều không phân biệt, quyền và nghĩa vụ bình đẳng như nhau nên lý lịch con cháu không bị ảnh huởng gì.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn