Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày hỏi:13/12/2017

Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ quan Đảng, Nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Khánh Thy, hiện đang làm việc tại Lâm Đồng. Tôi đang tìm hiểu về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm và tôi có câu hỏi sau: Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ quan Đảng, Nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 7.3 Điều 7 Quy định 262-QĐ/TW năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   - Kết quả phiếu tín nhiệm đối với từng người được Ban Kiểm phiếu tổng hợp như sau: Họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm; tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về và số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ; tổng số phiếu tín nhiệm cao và tỉ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về; tổng số phiếu tín nhiệm và tỉ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về; tổng số phiếu tín nhiệm thấp và tỉ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về.

   - Đối với cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm ở nhiều nơi, việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định, trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ quan Đảng, Nhà nước . Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 262-QĐ/TW năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn