Tổng kết tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao

Ngày hỏi:01/11/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tổng kết tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì tổng kết tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao như sau:

   - Đơn vị chủ trì có trách nhiệm, phối hợp với Văn phòng định kỳ, báo cáo, tổng kết việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

   - Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao việc tổ chức hội nghị, hội thảo hằng năm; tham mưu, đề xuất các hình thức để bảo đảm việc tổ chức hội nghị, hội thảo được chất lượng và hiệu quả.

   Trên đây là quy định về tổng kết tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn