Tổng thống là gì?

Tổng thống là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Tổng thống là Người đứng đầu nhà nước cộng hòa tư sản, là nguyên thủ quốc gia, thay mặt quốc gia về đối nội và đối ngoại. Trong nhà nước tư sản, Tổng thống có vị trí rất quan trọng, đặc biệt là với những nước tổ chức theo chế độ Tổng thống, không có Thủ tướng (Mỹ), thì địa vị của Tổng thống có thể coi là trung tâm bộ máy nhà nước. Việc trở thành Tổng thống hoặc thôi giữ chức Tổng thống hoàn toàn tùy thuộc vào hình thức chính thể của nhà nước tư sản. Ở các nước theo chính thể cộng hòa, Tổng thống do cử tri trực tiếp bầu ra (Pháp) hoặc do nghị viện bầu ra (Italia, Đức) hoặc do đại cử tri bầu ra. Tùy theo chính thể mỗi nước, Tổng thống có nhiệm kỳ là 4 năm, 5 năm hoặc 7 năm. Có nước, Tổng thống không được bầu quá 2 nhiệm kỳ (Mỹ, Phần Lan). Về quyền hạn của Tổng thống ở các nước tư sản cũng có những quy định khác nhau tùy theo hình thức chính thể. Ở các nước có chế độ cộng hòa Tổng thống thì quyền hạn của tổng thống rất lớn. Ví dụ: ở Mỹ, Tổng thống là người đứng đầu bộ máy điều hành nhà nước, được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm. Tổng thống bổ nhiệm các thành viên của bộ máy điều hành nhà nước và phải được Quốc hội tán thành. Ở các nước chế độ đại nghị, vai trò của Tổng thống chủ yếu mang tính chất đại diện hình thức, tượng trưng. Ví dụ: ở Đức, Tổng thống chỉ thuần túy là người đại diện. Tổng thống là người đứng đầu nhà nước về mặt hiến pháp và ít có ảnh hưởng tới Chính phủ.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Tin tức liên quan:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn