Tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân có thể trở thành điều tra viên không?

Ngày hỏi:08/05/2020

Em là sinh viên năm 4 trường Đại học An ninh nhân dân. Sau này tốt nghiệp, có bằng đại học, em có thể làm điều tra viên được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định tiêu chuẩn chung của Điều tra viên như sau:

   - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

   - Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

   - Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật này.

   - Đã được đào tạo về nghiệp vụ Điều tra.

   - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Như vậy, ngoài có trình độ đại học An ninh ra, bạn cần phải được đào tạo nghiệp vụ Điều tra, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

   Ví dụ theo Điều 47 Luật này, điều tra viên sơ cấp phải có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn