tốt nghiệp loại Giỏi, chuyên ngành kế toán Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thì có thể ứng tuyển và nộp hồ sơ ở đâu?

Ngày hỏi:18/03/2015
Cháu tốt nghiệp loại Giỏi, chuyên ngành kế toán Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tháng 02 năm 2015. Nay cháu muốn nộp hồ sơ vào quý Sở để nếu các sở, ban, ngành nếu thiếu chỉ tiêu thì cháu có thể ứng tuyển thì cháu có thể nộp hồ sơ ở đâu ạ? Cháu xin cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Để nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ, bạn phải đảm bảo đủ điều kiện được được quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng và được đăng tải trên website của Sở Nội vụhttp://www.noivu.danang.gov.vn/web/guest/trang-chu. Ngoài ra, các đối tượng muốn tham gia vào chính sách thu hút phải đảm bảo đúng yêu cầu về ngành nghề thu hút của thành phố (Danh mục ngành nghề thu hút này được ban hành hằng Quý trong năm).

   Hiện nay, quý I/2015 chưa có Thông báo Danh mục ngành nghề thu hút, vì vậy bạn cần theo dõi thường xuyên trên website của Sở và khi có thông tin tuyển dụng chính sách thu hút bạn hãy làm hồ sơ theo hướng dẫn của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND. Ngoài ra, bạn có tự liên hệ nộp hồ sơ tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng,


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn