Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lập quy hoạch tài nguyên nước

Ngày hỏi:12/12/2019

Được biết mới có quy định về lập quy hoạch tài nguyên nước, cho tôi hỏi theo quy định này thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có những trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1748/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

   - Phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án lập quy hoạch tài nguyên nước và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

   - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện lập quy hoạch theo Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn