Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/09/2016

Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có một vướng mắc không biết giải quyết như thế nào, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 16 Thông tư 42/2016/TT-BQP thì trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như sau:

   1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội.

   2. Cục Tuyên huấn và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội.

   3. Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Ngày Pháp luật đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc quyền.

   4. Cơ quan được giao phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật tại cấp mình; đôn đốc, nắm tình hình thực hiện Ngày Pháp luật của cơ quan, đơn vị cấp dưới báo cáo chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cấp mình.

   Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn