Trách nhiệm chung của các thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển

Ngày hỏi:03/11/2018

Tôi hiện có vấn đề cần được giải đáp mong các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Trách nhiệm chung của các thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

Thúy Vân - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định trách nhiệm chung của các thành viên Ban Biên tập như sau:

   1. Tham gia định hướng nội dung thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển; bảo đảm nội dung thông tin được giao phụ trách theo đúng định hướng chung đã được xác định.

   2. Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin đối với những nội dung được giao phụ trách để đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   3. Xác định các loại thông tin cần phê duyệt và phê duyệt thông tin thuộc các loại thông tin này trước khi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Thủ trưởng đơn vị (đối với thành viên Ban Biên tập là cấp phó) về nội dung tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nội dung tin, bài trong lĩnh vực thông tin được phân công phụ trách.

   4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tính đúng đắn của thông tin sau khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; theo dõi tiến độ cập nhật, đăng tải thông tin sau khi được phê duyệt.

   5. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển; tham gia xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác định kỳ và hàng năm của Ban Biên tập.

   6. Thường xuyên theo dõi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển, đề xuất cải tiến giao diện, bố cục thông tin, chức năng, tiện ích để thuận tiện cho người dùng.

   7. Tham gia chỉ đạo tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn