Trách nhiệm của Bộ Công an trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đến năm 2025

Ngày hỏi:06/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Công an trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc gia đoạn 2018 - 2025 như sau:

   Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc đưa phần kiến thức thực tiễn về công tác dân tộc vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn