Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Ngày hỏi:12/10/2016

Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thuỳ Trang. Tôi có đọc qua một số tài liệu về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế và được biết Bộ Công Thương cũng có vai trò quản lý về vấn đề này. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp về vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là trang***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đã được quy định cụ thể tại Điều 56 Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế như sau:

   1. Chủ trì, phối hợp Bộ Y tế ban hành quy chuẩn về khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất chế phẩm và ghi nhãn hóa chất, chế phẩm theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS).

   2. Thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra hóa chất, chế phẩm lưu hành trên thị trường theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn