Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với hoạt động dân quân tự vệ

Ngày hỏi:25/12/2019

Theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi tổ chức dân quân tự vệ quy định như thế nào? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm d Khoản 2 Điều 43 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức dân quân tự vệ như sau:

   => Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan chỉ đạo hướng dẫn về đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn