Trách nhiệm của Bộ Nội vụ khi trong hoạt động dân quân tự vệ

Ngày hỏi:25/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Bộ Nội vụ khi tổ chức dân quân tự vệ quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 43 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ về tổ chức dân quân tự vệ như sau:

   => Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; về thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn