Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Ngày hỏi:28/11/2019

Trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia theo quy định mới thì Bộ Tài chính có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 85/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể như sau:

   - Công bố Danh mục thủ tục hành chính và thời điểm thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

   - Thống nhất mô hình hệ thống kết nối và trao đổi thông tin, yêu cầu về phương thức kết nối, tiêu chuẩn kỹ thuật và chỉ tiêu thông tin phục vụ triển khai cơ chế một cửa quốc gia;

   - Tổ chức thực hiện quản lý, vận hành, lưu trữ thông tin dữ liệu và xử lý sự cố của Cổng thông tin một cửa quốc gia;

   - Công bố thông tin, định dạng biểu mẫu các chứng từ điện tử quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn