Trách nhiệm của Bộ tổng tham mưu về xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực QSQP

Ngày hỏi:18/05/2020

Theo quy định hiện hành, việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng thì Bộ tổng tham mưu có những trách nhiệm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 29 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định trách nhiệm của Bộ Tổng tham mưu về việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực quân sự quốc phòng, cụ thể như sau:

   1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo công tác xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành TCVN/QS, QCVN/BQP áp dụng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

   2. Chỉ đạo Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn