Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải là gì?

Ngày hỏi:01/09/2016

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có những thắc mắc trong ngành thanh tra giao thông vận tại. Mong các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 28 Nghị định 57/2013/NĐ-CP thì trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải được quy định như sau:

   1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

   2. Phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam.

   3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

   4. Kiện toàn tổ chức; bố trí cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác thanh tra ngành Giao thông vận tải; tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang phục và các điều kiện hoạt động cho Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

   5. Định kỳ yêu cầu cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý báo cáo và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về công tác thanh tra. Giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

   6. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

   Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong công tác thanh tra giao thông vận tải được quy định tại Nghị định 57/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn