Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Ngày hỏi:28/02/2017

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong hoạt động thanh tra ngành Tài chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong hoạt động thanh tra ngành Tài chính được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hồng Điệp (diep****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong hoạt động thanh tra ngành Tài chính được quy định tại Điều 24 Nghị định 82/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính như sau:

   1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

   2. Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra.

   3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra.

   4. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác thanh tra ngành Tài chính; tổ chức, chỉ đạo và bảo đảm điều kiện hoạt động cho công tác thanh tra ngành Tài chính.

   5. Bảo đảm kinh phí, điều kiện làm việc cho các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính.

   6. Định kỳ yêu cầu cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý báo cáo và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về công tác thanh tra. Giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

   7. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong hoạt động thanh tra ngành Tài chính. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 82/2012/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn