Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với công tác thực hiện nghĩa vụ công an

Ngày hỏi:30/08/2019

Xin chào, theo thông tin tôi được biết Chính phủ vừa mới ban hành quy định về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với công tác thực hiện nghĩa vụ công an đối với công dân được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 70/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/10/2019) thì trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ như sau:

   1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

   2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này.

   3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

   4. Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với công tác thực hiện nghĩa vụ công an đối với công dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ công an
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn