Trách nhiệm của các Phó Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển

Ngày hỏi:05/11/2018

Theo tìm hiểu tôi có biết Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức biên tập và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Theo đó, các anh/chị tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp: Trách nhiệm của các Phó Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào?

Hoàng Minh - Hậu Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định trách nhiệm của các Phó Trưởng ban Biên tập như sau:

   1. Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 4 Quy chế này, các Phó Trưởng ban có trách nhiệm tham gia chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển và kế hoạch, chương trình công tác định kỳ, hàng năm của Ban Biên tập.

   2. Phó Trưởng ban Thường trực có thêm trách nhiệm:

   a) Giúp Trưởng ban trong việc điều hành hoạt động của Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập theo sự phân công của Trưởng ban;

   b) Thay mặt Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng ban khi được ủy quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn