Trách nhiệm của Chính phủ Ký kết Bộ luật ISPS

Ngày hỏi:17/09/2016

Trách nhiệm của Chính phủ Ký kết Bộ luật ISPS Chào các anh chị, em biết hiện nay Việt Nam đã ký kết nhiều điều ước quốc tế về hợp tác an toàn biển, trong đó có Bộ luật ISPS. Xin cho em hỏi, khi tham gia ký kết như vậy thì trách nhiệm thi hành của Chính phủ Việt Nam được quy định như thế nào? Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chào bạn, Bộ luật ISPS tên đầy đủ là Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng 2002 mà Việt Nam tham giá ký kết, thi hành. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

   Khi là thành viên tham gia ký kết thì Chính phủ Việt Nam phải thực hiện đúng theo cam kết dựa trên tình thần hợp tác, thiện chí, cụ thể:

   "4. Trách nhiệm của Chính phủ Ký kết

   4.1. Căn cứ theo các điều khoản của quy định XI-2/3 và XI-2/7, các Chính phủ Ký kết phải đặt ra các cấp độ an ninh và đưa ra hướng dẫn cho việc bảo vệ do các sự cố an ninh. Các cấp độ an ninh cao hơn biểu thị khả năng xảy ra lớn hơn của một sự cố an ninh. Khi đặt ra các cấp độ an ninh phù hợp phải xem xét các yếu tố sau:

   .1. mức độ tin cậy của thông tin về mối đe dọa;

   .2. mức độ xác thực của thông tin về mối đe dọa;

   .3. mức độ cụ thể hoặc sắp xảy ra của thông tin về mối đe dọa; và

   .4. hậu quả tiềm tàng của một sự cố an ninh như vậy."

   Khi đặt ra cấp độ an ninh 3, các Chính phủ Ký kết phải đưa ra, nếu cần thiết, các hướng dẫn thích hợp và phải cung cấp những thông tin liên quan tới an ninh cho các tàu và các bến cảng có thể bị ảnh hưởng.

   Bộ luật ISPS cũng quy định Chính phủ Ký kết có thể ủy quyền cho một tổ chức an ninh được công nhận một số nhiệm vụ về an ninh theo chương XI-2 và phần Acủa Bộ luật, ngoại trừ các nhiệm vụ sau:

   ".1. thiết lập các cấp độ an ninh được áp dụng;

   .2. phê duyệt Đánh giá An ninh Bến cảng và các bổ sung sửa đổi của đánh giá đã được phê duyệt;

   .3. xác định các bến cảng cần phải chỉ định Nhân viên An ninh Bến cảng;

   .4. phê duyệt Kế hoạch An ninh Bến cảng và các bổ sung sửa đổi của kế hoạch đã được phê duyệt;

   .5. thực hiện các biện pháp kiểm soát và thực hiện theo quy định XI-2/9; và

   .6. thiết lập các yêu cầu đối với bản Cam kết An ninh."

   Các Chính phủ Ký kết phải thử nghiệm, tới mức độ Chính phủ cho là phù hợp, tính hiệu quả của Kế hoạch An ninh Tàu và Kế hoạch An ninh Bến cảng, hoặc các bổ sung sửa đổi của các kế hoạch mà Chính phủ đã phê duyệt, hoặc trong trường hợp đối với tàu, các kế hoạch được cơ quan thay mặt họ phê duyệt.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Chính phủ Ký kết Bộ luật ISPS . Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn