Trách nhiệm của Chính Phủ trong việc tổ chức dân quân tự vệ

Ngày hỏi:25/12/2019

Theo quy định mới nhất thì trách nhiệm của Chính Phủ trong việc tổ chức dân quân tự vệ như thế nào? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 40 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định nhiệm vụ của Chính Phủ trong việc tổ chức dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

   - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ.

   - Nội dung quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ bao gồm:

   + Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ;

   + Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ;

   + Tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ;

   + Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ;

   + Hợp tác quốc tế về Dân quân tự vệ;

   + Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn