Trách nhiệm của cơ quan báo chí và phóng viên về việc truyền thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:21/08/2018

Chào Ban biên tập, Ban biên tập cho tôi hỏi, Việc tiếp nhận và xử lý thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường để truyền tải đến bạn đọc trách nhiệm của các bạn phóng viên trong vấn đề này được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan báo chí và phóng viên về việc truyền thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Điều 8 Quyết định 1288/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   1. Báo Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

   a) Cử phóng viên tham dự các hoạt động của Bộ để nắm bắt thông tin, các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc những thông tin do người phát ngôn cung cấp để đăng tải, phản ánh đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, pháp luật, các sự kiện, hoạt động quản lý nhà nước của Bộ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên Báo Tài nguyên và Môi trường và Trang thông tin điện tử của Báo.

   b) Điểm báo hằng ngày và thông báo kịp thời những thông tin phản ánh liên quan về Ngành cho Lãnh đạo Bộ qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Người phát ngôn thường xuyên để báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý, định hướng kịp thời thông tin cho báo chí.

   2. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và các Tạp chí chuyên ngành có trách nhiệm đăng tải những tin, bài tuyên truyền về ngành theo đúng tôn chỉ mục đích.

   3. Các cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên ngoài ngành:

   a) Phóng viên các cơ quan báo chí theo dõi ngành tài nguyên và môi trường liên hệ thường xuyên, trực tiếp với Người phát ngôn thường xuyên hoặc Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền để nắm bắt các thông tin về ngành.

   b) Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tham dự các cuộc họp báo do Bộ tổ chức; theo dõi các thông tin của Bộ cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ để khai thác, đưa tin; có trách nhiệm đăng phát, phản ánh trung thực, khách quan nội dung thông tin tuyên truyền về ngành tài nguyên và môi trường.

   c) Khi có nhu cầu thông tin về các sự kiện, vấn đề của ngành có tác động lớn trong xã hội, thì phóng viên gửi yêu cầu, đặt câu hỏi trực tiếp qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền hoặc người phát ngôn thường xuyên để được trả lời phỏng vấn hoặc trả lời bằng văn bản.

   4. Các Vụ, các Tổng cục, các Cục, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm báo cáo về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) định kỳ 01 tháng một lần về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

   Ban biên tập xin phản hồi những thông tin mà bạn thắc mắc.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn