Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức trong kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng

Ngày hỏi:14/12/2017

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức trong kỳ thi nâng ngạch được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Thùy, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về các kỳ thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức trong kỳ thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015 về các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý về các nội dung nêu tại Quy định này và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham dự kỳ thi.

   2. Căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm và chỉ tiêu nâng ngạch đã thông báo; cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức cử người dự thi đảm bảo theo nguyên tắc cạnh tranh. Trường hợp số người dự thi thực tế bằng hoặc ít hơn chỉ tiêu đã thông báo thì sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh (trừ trường hợp chỉ có 01 người dự thi).

   3. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

   Cơ quan, đơn vị có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi kèm danh sách trích ngang (có biểu mẫu kèm theo) và danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 30-6-2015. Quá thời hạn này, nếu cơ quan, đơn vị không có văn bản được coi là không có nhu cầu cử người dự thi.

   Hồ sơ của người dự thi do cơ quan, đơn vị quản lý công chức lưu giữ, quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt.

   4. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

   Cơ quan, đơn vị có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi kèm danh sách trích ngang (có biểu mẫu kèm theo), hồ sơ đăng ký dự thi của cán bộ, công chức và danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 15-7-2015. Quá thời hạn này, nếu cơ quan, đơn vị không có văn bản được coi là không có nhu cầu cử người dự thi.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức trong kỳ thi nâng ngạch kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn